Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Consumenten

 • De actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”), kijk op uw regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels.
 • Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u één gratis ‘Sparen voor je Sportvereniging’ sportpunt met daarop een unieke actiecode.
 • Bovenstaand bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.
 • De aangesloten sportverenigingen zijn zorgvuldig geselecteerd door Jumbo. Er is hierbij gekeken naar met name de omvang van de vereniging, de locatie van de sportvereniging ten opzichte van een Jumbo supermarkt en de aansluiting met de leveranciers die de (sport)artikelen en ander eventueel relevant materiaal zoals speeltoestellen aanbieden.
 • De actie geldt niet bij het doen van online boodschappen op Jumbo.com.
 • De actiecode(s) ontvangt u in de deelnemende Jumbo supermarkten in de uitreikperiode. Kijk op uw regio pagina voor de data van de uitreikperiode.
 • De unieke codes kunnen éénmalig worden geactiveerd via de actiewebsite jumbo.com/sparenvoorjesportvereniging.
 • Bij het éénmalig activeren van de unieke code kunt u zelf kiezen aan welke deelnemende sportvereniging u deze code wilt toewijzen. De toegewezen code wordt geregistreerd op de naam van de door u gekozen sportvereniging.
 • Unieke codes kunnen uitsluitend digitaal worden geactiveerd. Kijk op uw regio pagina tot wanneer deze codes kunnen worden geactiveerd. Indien u de vouchers met codes in een zogenaamde dropbox in de winkel of bij de sportvereniging doet, zorgt respectievelijk de winkel en de sportvereniging voor digitale activatie van de actiecodes bij de betreffende sportvereniging.
 • Na het sluiten van de inlevertermijn worden de geactiveerde actiecodes per plaats geteld. Vervolgens worden per sportvereniging naar rato van het aantal geactiveerde actiecodes de waardecheques verdeeld voor de aankoop van sportartikelen en andere relevante artikelen. Het aanbod van de artikelen is door Jumbo in samenspraak met de deelnemende leveranciers specifiek voor deze campagne afgestemd. Kijk op uw regio pagina voor de data van de inlevertermijn.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Jumbo raadt u derhalve aan de website regelmatig te bekijken.
 • Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor de uitgereikte voucher(s) met unieke code en draagt u het risico voor ongeoorloofd gebruik, bijvoorbeeld verlies, diefstal en/of onbruikbaar raken van de code.
 • Jumbo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie en de actiewebsite.
 • Jumbo accepteert uitsluitend via de actiewebsite originele actiecodes en bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo zich het recht voor acceptatie van actiecodes te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 • Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien u vragen hebt over deze actie kunt u contact opnemen met:
  Jumbo Supermarkten, afdeling Klantenservice
  http://hallo.jumbo.com/klantenservice/stel-een-vraag/ of via 0800-0220 161.
  Het postadres is Rijksweg 15, 5462 CE in Veghel.

Actievoorwaarden Sportverenigingen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”). Kijk op de betreffende regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels in uw regio. De looptijd van de actie varieert per marktgebied. Deze vindt u ook op de regio-pagina of informeer in de winkel naar de looptijd.
 • De aangesloten sportverenigingen zijn zorgvuldig geselecteerd door Jumbo. Er is hierbij gekeken naar met name de omvang van de vereniging, de locatie van de sportverenigingen ten opzichte van een Jumbo supermarkt en de aansluiting met de leveranciers die de (sport)artikelen en ander eventueel relevant materiaal zoals speeltoestellen aanbieden.
 • Op de regio pagina kunt u zien welke specifieke postcodes er zijn geselecteerd. Daar zie u ook tot wanneer de door Jumbo geselecteerde verenigingen de tijd om zich in te schrijven om deel te nemen aan deze actie via de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl.
 • Het maximaal besteedbare budget wordt per plaats (of regio) vastgesteld en vervolgens naar rato van het aantal geactiveerde sportverenigingspunten onder de deelnemende sportverenigingen als waardecheque uitgekeerd.
 • Na uitreiking van de waardecheque door Jumbo ontvangt iedere sportvereniging een e-mail met de gespaarde waarde. Per deelnemende sportvereniging wordt de waarde van de cheque als tegoed gekoppeld aan het bestelaccount. Via het bestelaccount in de webshop kan het tegoed ingewisseld worden voor de geselecteerde sportartikelen en andere relevante materialen. Het account is aangemaakt tijdens het aanmelden.
 • Het bedrag op de waardecheque is inclusief BTW.
 • De deelnemende sportverenigingen kunnen de waardecheque uitsluitend inwisselen voor sportartikelen uit het geselecteerde assortiment, bij de deelnemende sportartikelen leverancier(s) Muta Sport en Kompan. Gedurende de actie kunnen/mogen deze leveranciers contact met u opnemen.
 • De uitgereikte waardecheques en dito tegoed op de bestelaccount kan niet worden omgewisseld c.q. verzilverd tegen contant en/of giraal geld en is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 • Indien het tegoed van de sportvereniging niet toereikend is voor het bestellen van bepaalde sportartikelen uit de actiewebshop, dan is bestelling toch mogelijk met bijbetaling van het verschil. U ontvangt hiervoor een factuur van de betreffende leverancier.
 • Enkele (sport)artikelen zijn enkel te bestellen met een bijbetaling door de vereniging.
 • De deelnemende sportverenigingen sluiten bij het bestellen van de producten een overeenkomst met Muta Sport en Kompan en uitdrukkelijk niet met Jumbo. De orderafhandeling, levering, service, klachtenafhandeling, klantenservice, garantievoorwaarden en facturatie en incasso van bijbetalingen binnen deze actie worden derhalve rechtstreeks verzorgd door Muta Sport en Kompan. Jumbo is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die verband houdt met de bestelde producten.
 • Het toegekende budget en de bestelaccount is door de sportvereniging te gebruiken vanaf moment uitreiking waardecheque totdat de webshop sluit, waarna de bestelaccount wordt afgesloten en het resterende tegoed komt te vervallen. Kijk op uw regio pagina voor de periode waarin de webshop actief.
 • De sportvereniging het tegoed mag in meerdere bestellingen besteden.
 • Als deelnemende sportvereniging bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw account, het zorgvuldig omgaan met uw account, de inloggegevens en het zelfstandig doen van de bestellingen en contact onderhouden met de leveranciers.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie en deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor om de naam van de deelnemende sportverenigingen te gebruiken in actiecommunicatie en pr.
 • Persoonsgegevens en gegevens van de sportverenigingen, anders dan de naam en plaats van de sportvereniging, die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van deze actie, ten behoeve van Muta Sport, Kompan en het benaderen van deelnemers om de actie te evalueren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Indien u vragen hebt over deze actie kunt u contact met ons opnemen.